องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันเทเนร่า(TENARA)จำนวน 330,000ต้น 05 สิงหาคม 2551 pdf
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงกสนซ่อมแซมถนนลาดยางสาย อบ 2064 11 มิถุนายน 2552
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงกสนซ่อมแซมถนนลาดยางสาย อบ 2064 11 มิถุนายน 2552
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช่จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไหล่ธาตุฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองใหม่ฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าก่อฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประหูตฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบากฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแสนสุขฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศิลาฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดงฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหนองทุ่งฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาส่วงฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านฮังฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก ม.1 ต.หนองไข่นก-บ้านเป็ด ม.7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ 03 เมษายน 2561
โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยโพธิ์ สายบ้านลาดควาย ม.1 ต.ลาดควาย-บ้านนาคำ ม.1 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจารจร Asphaltic Concrete สาย อบ.2192 เดชอุดม - บ้านนาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0120 บ้านนิคม - บ้านค้อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 บ้านดอนงัว - บ้านดอนน้ำคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphalitc Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphalitc Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรัปปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(โดยวิธีOverlay)สายบ้านคำปลักแฮด ม.12 ต.นาสะไม-บ้านดอนงัว ม.3 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการซ่อมปรัปปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีOverlay)สายทางหลวงหมายเลข2222-บ้านห้วยสะคาม ม.3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการซ่อมปรัปปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีOverlay)สาย บ.ดอนเสาโฮงพัฒนา ม.30 ต.เมืองเดช-บ.ห่องเตย ม.6 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบรูพา) 17 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0119 บ้านนาหว้า - บ้านถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร Asphaltic Concerte สาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีOverlay) สายบ้านแก่งเค็ง ม.1 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น-บ้านสร้างโพน ม.1 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(โดยวิธีOverlay)สายบ้านโนนกาหลง ม.1 ต.โนนกาหลง-ทางหลวงหมายเลข อบ.4049 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(โดยวิธีOverlay) สายบ้านหนองแสงใต้ ม.5 ทต.เมืองเดช-บ้านเมืองเก่า ม.1 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(โดยวิธีOverlay) สายบ้านคำปลักแฮด ม.12 ต.นาสะไม-บ้านดอนงัว ม.3 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านหว้าน - บ้านสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง - บ้านนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.3089 บ้านโนนบาก - บ้านห้วยทราย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0087 บ้านค้อใหญ่ - บ้านนาสะอาด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 172 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี