องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
เลื่อนวันประมูลจ้างฯ และแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๖ โครงการ 27 มกราคม 2559 pdf
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านดารคัดเลือกโครงการ ซื้อรถบดล้อยางชนิด 7 ล้อ ขนาด 15 ตัน จำนวน 1 คัน 27 สิงหาคม 2552
โครงการสร้างถนนลูกรังผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๒๔๖ บ้านนาว้า - บ้านถ้ำแข้ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการพัฒนาที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดินหาดสวนยา 04 มิถุนายน 2558
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 04 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 20 มกราคม 2558
โครงการปรับปรุงลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ แห่ง 20 มกราคม 2558
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 30 กันยายน 2559 pdf
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๔๑๓๐ บ้านนาเยีย - บ้านโนนกลอย 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๑๕๑ บ้านท่าราด - บ้านน้ำเที่ยง 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๑๔๐ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๒๑๐๔ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราขธานี 20 มกราคม 2558
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๓ หลัง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรแอสฟัลส์ - ติกคอนกรีต สายทาง อบ.5159 บ้านเตย-บ้านน้ำคำน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 26 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ.1024 บ้านตาลสุม-บ้านคำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 22 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรุ่งตะวัน - บ้านหนองแสง อำเภอน้ำขุ่น 02 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนทอง อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองขี้เห็นใหญ่อำเภอเดชอุดม - บ้านขี้เห็นใหญ่ อำเภอสำโรง 02 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกใหญ่ - บ้านทุ่งเงิน อำเภอนาจะหลวย 02 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านคุ้ม - บ้านกระแอก 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๓๖๓ บ้านสร้างกุง - บ้านดงตาหวัง 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๓๑๗ บ้านกุง - บ้านกุดยาลวน 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๓๑๔ บ้านปากน้ำ - บ้านกระโสบ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๒๐๕ บ้านบุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๐๕๕ บ้านหนองไฮ - บ้านทุ่งเทิง 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๐๔๑ บ้านขามเปี้ย - บ้านไหล่ทุ่ง 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๒๑๔๑ บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๒๐๑๐ บ้านกุศกร - บ้านสะพือ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๑๐๕๘ บ้านโนนกระโจม - บ้านโนนกรุง 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านหนองไช่นก อำเภอวารินชำราบ - บ้านนาดี อำเภอนาเยีย 08 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านลาดวารี - บ้านสุขสำราญ อำเภอสิรินธร 08 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านพรสวรรค์ - บ้านหนองม่วง อำเภอน้ำยืน 07 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านป่าเลา - ถนนช่องเม็ก - บุณฑริก อำเภอสิรินธร 07 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านโนนสร้างคำ - บ้านโพธิ์พัฒนา อำเภอพิบูลมังสาหาร 07 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านโนนศิลาอ่อน - บ้านบ๋าฮี -ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๓๓ อำเภอพิบูลมังสาหาร 07 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านนาว้า - ทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๑๑ อำเภอพิบูลมังสาหาร 07 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านนาเยีย - บ้านนาดี อำเภอนาเยีย 07 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านนาไผ่ - บ้านโนนดอนกลอย อำเภอเหล่าเสือโก๊ก 07 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านคำหนามแท่ง - บ้านห้วยดู่ อำเภอตาลสุม 07 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านคำบาก อำเภอบุณฑริก - บ้านคำโทน อำเภอนาจะหลวย 07 มีนาคม 2559 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 413 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี