องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โ ครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านหว้าน-บ้านสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 21 กรกฎาคม 2554
ประมูลเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 รายการ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 10 โครงการ 20 มิถุนายน 2560
ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองพัฒนาชนบท จำนวน 14 โครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 โครงการ 07 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ 2074 บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าข้องเหล็ก 13 พฤศจิกายน 2558
ประกาศประมูลซื้อระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ และระบบการทดสอบ พร้อมติดตั้ง ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 โรงเรียน 07 กรกฎาคม 2554
ประกาศประมูลซื้อรถเกี่ยวข้าว ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า พร้อมรถบรรทุกลากจูง 15 พฤศจิกายน 2556 pdf
ประกาศประมูลซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสารหาร จังหวัดอุบลราชธานี 29 กรกฎาคม 2554
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองมะนาวเหนือ 01 เมษายน 2552
ประกาศ ประกวดราคาประมูลซื้อเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 ลำ 29 พฤษภาคม 2552
ประกาศ ประกวดราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์พร้อมตกแต่งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง (เบิกตัดปี) 08 มิถุนายน 2552
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 8 สายทาง รวม 3 รายการ 07 กรกฎาคม 2554
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๖ โครงการ 10 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๕ โครงการ 09 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๔ โครงการ 06 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๓ โครงการ 05 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม และ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 27 ธันวาคม 2557
โครงการพัฒนาที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดินหาดสวนยา 06 พฤษภาคม 2558
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 07 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจาจร สาย อบ.2192 เดชอุดม-บ้านนาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0026 บ้านดอนงัว - บ้านดอนน้ำคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0120 บ้านนิคม-บ้านค้อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ (ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง) 03 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โครงการ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสาร) 26 ธันวาคม 2557
โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โครงการ (แก้ไข) 18 ธันวาคม 2557
โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โครงการ 17 ธันวาคม 2557
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 06 กันยายน 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถยนต์กะบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 60 คัน ระยะเวลา 5 ปี จำนวน 1 โครงการ 23 กรกฎาคม 2557 pdf
โครงการประมูลเช่ารถยนต์กะบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 60 คัน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 โครงการ 10 เมษายน 2557 pdf
โครงการประมูลเช่ารถยนต์กะบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 60 คัน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 โครงการ 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 26 มกราคม 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 08 มีนาคม 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 02 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 14 โครงการ 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔ โครงการ 20 มกราคม 2558
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ 22 มกราคม 2559 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 295 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี