องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 19 เมษายน 2553
สอบราคาซื้อรถยืนตรวจการณ์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 คัน 13 พฤศจิกายน 2556 pdf
สอบราคาซื้อปั้มน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง 04 สิงหาคม 2554
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมตกแต่งและติดตั้ง จำนวน 1 ศูนย์ 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสื่อโทรทัศน์ รายการ"เที่ยวราชธานีแห่งสยาม ดอกบัวงามเมืองอุบล" 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างเรือนเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการเกษตรบริเวณสนามกีฬาทุ่งบูรพา ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 มกราคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 15 พฤศจิกายน 2556 pdf
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 โรงเรียน 15 กุมภาพันธ์ 2560
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ 20 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ 31 ตุลาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ จำนวน 6 คัน 19 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ 10 มีนาคม 2557 pdf
โครงกาารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่-บ้านทุ่งสว่าง ม.14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการสร้างสนามบอลเลย์บอล ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 03 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 09 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) 11 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการปรับปรุงป้าย/รั้ว โดรงเรียนบัวงามวิทยา ต.บัวงาม อ.เอชอุดม จ.อุบลราชธานี 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 03 มีนาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแสงใต้ ม.5 ทต.เมืองเดช-บ้านเมืองเก่า ม.1 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนกาหลง ม.1 ต.โนนกาหลง-ทางหลวงหมายเลข อบ.4049 อ.พิบูลมังสาหาร 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำปลักแฮด ม.12 ต.นาสะไม-บ้านดอนงัว ม.3 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแก่งเค็ง ม.1 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น-บ่านสร้างโพน ม.1 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีOverlay) สาย บ.ดอนเสาโฮงพัฒนา ม.30 ต.เมืองเดช-บ.ห่องเตย ม.6 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 23 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุข ม.8 ต.ขามเปี้ย - บ้านบ่อหิน ม.5 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบัวท่า ม.5 ต.ท่าช้าง-บ้านบุ่งมะแลง ม.10 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางิ้ว ม.2 ต.สะพือ-บ้านตระการ ม.1 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข2222-บ้านห้วยสะคาม ม.3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 2173 - บ้านด่านเก่า ม.1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา ม.30 ต.เมืองเดช -บ้านห่องเตย ม.6 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแดง - บ้านถ้ำเต่า ม.2 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (P๒) สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) 22 พฤษภาคม 2558
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 11 เมษายน 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านวังคก ม.1 ต.โคกสว่าง - บ้านสนามม้า ม.4 ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน ๓ โครงการเพื่อก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน ๒ โครงการเพื่อปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ อุบล และ อำเภอสิรินธร 27 กุมภาพันธ์ 2558
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 247 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี