องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 19 เมษายน 2553
สอบราคาซื้อรถยืนตรวจการณ์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 คัน 13 พฤศจิกายน 2556 pdf
สอบราคาซื้อปั้มน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง 04 สิงหาคม 2554
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมตกแต่งและติดตั้ง จำนวน 1 ศูนย์ 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสื่อโทรทัศน์ รายการ"เที่ยวราชธานีแห่งสยาม ดอกบัวงามเมืองอุบล" 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างเรือนเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการเกษตรบริเวณสนามกีฬาทุ่งบูรพา ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 มกราคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 15 พฤศจิกายน 2556 pdf
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 โรงเรียน 15 กุมภาพันธ์ 2560
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ 20 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ 31 ตุลาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ จำนวน 6 คัน 19 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ 10 มีนาคม 2557 pdf
โครงการสร้างสนามบอลเลย์บอล ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 03 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 09 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) 11 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการปรับปรุงป้าย/รั้ว โดรงเรียนบัวงามวิทยา ต.บัวงาม อ.เอชอุดม จ.อุบลราชธานี 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 03 มีนาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (P๒) สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) 22 พฤษภาคม 2558
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 11 เมษายน 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านวังคก ม.1 ต.โคกสว่าง - บ้านสนามม้า ม.4 ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน ๓ โครงการเพื่อก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน ๒ โครงการเพื่อปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ อุบล และ อำเภอสิรินธร 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการชื้อรถจักยานยนต์ 4 จังหวะ เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 654 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 4 คัน 20 มกราคม 2557 pdf
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน 12 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี จำนวน ๒ รุ่น 19 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 15 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้ายสิบล้อ พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุงใช้ในการขนย้ายดินจำนวน ๔๑,๘๓๗.๕๐ ลูกสศก์เมตร 15 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้ายรถสิบล้อ พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุงใช้ดำเนินการขนย้ายดิน จำนวน ๖๗,๓๘๖.๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 28 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้าย พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุง จำนวน ๔ คัน 02 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก (รถขุดตีนตะขาบ), พนักงานขับพร้อมบริการเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง จำนวน 4 คัน 20 ธันวาคม 2557
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๔ คัน 05 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๔ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 25 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 28 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน 22 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน บ้านบุ่งแมลงน้อย อำเภอสว่างวีรวงศ์ 24 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน บ้านโนนแดง อ.ดอนมดแดง 02 มีนาคม 2558
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 143 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี