องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.57 12 พฤศจิกายน 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557 ลง 3 ธ.ค. 57 03 ธันวาคม 2557 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557-มกราคม 2558 ลง 5 ก.พ. 58 05 กุมภาพันธ์ 2558 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ลง 10 มี.ค. 58 10 มีนาคม 2558 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558 ลงวันที่ 2 เม.ย.58 02 เมษายน 2558 pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.58 11 พฤษภาคม 2558 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 ลง 4 มิ.ย.58 04 มิถุนายน 2558 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 ลงวันที่ 2 ก.ค. 58 02 กรกฎาคม 2558 pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.58 12 สิงหาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.58 04 กันยายน 2558 pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.58 12 ตุลาคม 2558 pdf
สรุปผลการดำเนินการสอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือนกันยายน 2559 20 ตุลาคม 2559 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการสอบราคา/ประกวดราคา ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 09 สิงหาคม 2560
แสดง 1 - 14 บทความ จากทั้งหมด 14 บทความ หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี