องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการซื้อเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 ลำ 19 มิถุนายน 2552
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านดารคัดเลือกโครงการ ซื้อรถบดล้อยางชนิด 7 ล้อ ขนาด 15 ตัน จำนวน 1 คัน 27 สิงหาคม 2552
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำ 09 เมษายน 2553
การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง ม.6 ต.ขามป้อม 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านฮัง ม.8 ต.พังเคน อ.นาตาล 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบาก ม.6 ต.หนองผือ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประหูต 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าก่อ ม. 8 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนชาด ม.2 ต.สองคอน 09 เมษายน 2553
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนแสนสุข ม.12 09 เมษายน 2553
การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาส่วง ม.10 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญ ม.1,10 ต.นาเจริญ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วงเจียด ม.8 ต.เจียด อ.เขมราฐ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไหล่ธาตุ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวงาม 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศิลา ม.7 ต.หนองนกทา 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโปร่งเจริญ ม.3 - บ้านดอนชาด ม.2 ต.สองคอน 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกลาง ม.15 ต.กลาง – บ้านหนองยาว ม.9,10 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนกอย 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสวนฝ้าย ม.7 ต.สมสะอาด - บ้านสวนสวรรค์ 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ้านหนองทุ่ง ม.6 ต.แก้งเหนือ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาพะเนียงออ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำอุดม 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์(โรงยิมเอนกประสงค์) อ.ม่วงสามสิบ 03 กันยายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการซื้อเครื่องซ้อนตัวอักษรวิ่ง และกราฟฟิก สามารถรองรับการซ้อนด้วย SDI ได้ จำนวน 1 เครื่อง 21 กรกฎาคม 2554
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการซื้อวัสดุก่อสร้าง 27 กรกฎาคม 2554
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านดอนเค็ง ม.4 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านห้วยฝ่ายพัฒนา ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านศรีสุวรรณ ม.9 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านถ้ำเต่า ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านนางิ้ว ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านข้าวปุ้น 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านหนองบัว ม.1 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านบก ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านแก่งเค็ง ม.1 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านฮี ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านโพธิ์แสง ม.9 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านกายิน ม.1 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 413 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี