องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมตกแต่งและติดตั้ง จำนวน 1 ศูนย์ 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสื่อโทรทัศน์ รายการ"เที่ยวราชธานีแห่งสยาม ดอกบัวงามเมืองอุบล" 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างเรือนเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการเกษตรบริเวณสนามกีฬาทุ่งบูรพา ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 19 เมษายน 2553
สอบราคาซื้อปั้มน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง 04 สิงหาคม 2554
สอบราคาซื้อรถยืนตรวจการณ์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 คัน 13 พฤศจิกายน 2556 pdf
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 15 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการจัดซื้อเครื้องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ฉลากประประหยัดไฟเบอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง 25 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการสร้างสนามบอลเลย์บอล ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 03 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง Css-1 จำนวน 22,800 ลิตร เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง 1 โครงการ 17 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 514 ตัน เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง 1 โครงการ 17 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คสล. ปากลิ้นราง ยาว 1 ม. ศก. 1.00 ม. จำนวน 440 ท่อน 1 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 624 ตัน 1 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการปรับปรุงป้าย/รั้ว โดรงเรียนบัวงามวิทยา ต.บัวงาม อ.เอชอุดม จ.อุบลราชธานี 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการชื้อรถจักยานยนต์ 4 จังหวะ เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 654 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 4 คัน 20 มกราคม 2557 pdf
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 290 ตัน ตามโครงก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 20 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถยืนตรวจการณ์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 คัน 05 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ข้ามห้วยชักแล่น บ.นาดี ม.3 ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 05 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามร่องบูดู สาย บ.ไพบูลย์ ม.3 - บ.หนองแสง ม.6 ต.หนองช้างใหญ่ ถึง บ.หาดน้อย ม.16 ต.โพนเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 12 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการจัดซื้อชุดกีฬานักเรียน จำนวน 3,880 ชุด 12 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ข้ามห้วยคำขวาง สาย อบ 3016 บ.ธาตุ - บ. คำขวาง ม.3 ต.คำขวาง - บ.แค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 12 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง 17 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 03 มีนาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 03 มีนาคม 2557 pdf
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ 10 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดจ้างเหมางานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร จำนวน 6 โครงการ 11 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อกระเป๋านักเรียน จำนวน 2,000 ใบ 12 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร จำนวน 12 โครงการ 13 มีนาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ.คำสำราญ ม.11 ต.กลาง - บ. โพธิ์ไทร ม.1,10 ต.ตบหุ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 13 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 514 ลบ.ม ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 04 เมษายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 39,600 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 3 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 21 เมษายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 1 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 21 เมษายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 86 รายการ 23 เมษายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน 3 เครื่อง 01 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 02 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จำนวน 4 เครื่อง 17 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. สำหรับท่อระบายน้ำ 17 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องโรยหิน แบบกลไกลากจูง สามารถปรับระดับความหนาของหินได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ จำนวน 1 เครื่อง 25 พฤษภาคม 2557 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 247 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี