องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑๔ คัน 03 กุมภาพันธ์ 2558 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๑๒,๙๗๖ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๙ สายทาง 30 มกราคม 2558
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเห็กภายในโรงเรียน ให้กับ โรงเรียนบ้านบัวงามวิทยา , โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน ๒ ช่องเม็ก และ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ ให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 30 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อโปรแกรมเครื่องบันทึกเสียงสมาร์ทวอยซ์ จำนวน ๑๐ ช่องสัญญาญ จำนวน ๑ ชุด 28 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อเคื่องเล่นวีดีโอ สามารถเล่นวีดีโอแบบสโลว์โมชั่น จำนาน ๑ เครื่อง 28 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างฯ ยาง Css-๑ จำนวน ๑๐๘,๘๐๐ ลิตร เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๙ สายทาง จำนวน ๑ โครงการ 28 มกราคม 2558
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔ โครงการ 27 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอลกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2034 บ้านนาว่าเหนือ – บ้านโป่งคอม จำนวน ๖ รายการ 20 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 โครงการ 16 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 โครงการ 16 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน 30 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างส้วม ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 โครงการ 27 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโหนนเหนือ-บ้านโนนเจริญ 25 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านรวมพลัง 25 ธันวาคม 2557
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม และ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 25 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ จำนวน 6 คัน 23 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 2 คัน 23 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำหว้าเหนือ-บ้านคำผักหนอก 23 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแสง-บ้านหนองบก 23 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งสนามมาตราฐานโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 23 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างส้วม ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 โครงการ 20 ธันวาคม 2557
โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก (รถขุดตีนตะขาบ), พนักงานขับพร้อมบริการเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง จำนวน 4 คัน 20 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 5 โครงการ 20 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านค้อทอง - บ้านโพนทอง 18 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนทอง-บ้านค้อทอง 18 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเค็ง - บ้านดินดำ 17 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ เพื่อก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำ 17 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งสว่าง - บ้านหนองเค็ง 12 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปะอาว - บ้านดอนชี 12 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปลาขาว- บ้านคำกลาง 12 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยางใหญ่- บ้านประเสริฐแสนสุข 12 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะกระแทกสกัดคอนกรีต ระบบไฮดรอลิคติดรถขุด จำนวน 1 ชุด 12 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสำราญ- บ้านทุ่งใหญ่ 12 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนงัว- บ้านเตย 12 ธันวาคม 2557
โครงการขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ 08 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 200 ชุด 04 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยบารัง 27 พฤศจิกายน 2557
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยส่งช้าง 27 พฤศจิกายน 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ 26 พฤศจิกายน 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ 26 พฤศจิกายน 2557
แสดง 321 - 360 บทความ จากทั้งหมด 494 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี