องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 9,388 ตัน เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง และโครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 31 สายทาง รวม 34 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 27 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 9,388 ตัน เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง และโครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 31 สายทาง รวม 34 สายทาง จำนวน 1 โครงการ (เลื่อน) 27 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง Css-1 จำนวน 70,582 ลิตร เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง และโครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 31 สายทาง รวม 34 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 22 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 1,593 ตัน 03 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง Css-1 จำนวน 70,582 ลิตร 27 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 9,388 ตัน 17 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องจักรกลหนัก (รถขุดตีนตะขาบ) ,พนักงานขับพร้อมบริการรถเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง จำนวน 5 คัน 17 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ 02 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ชมวิว 01 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 9,865 ตัน เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 13 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 28 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 1,619 ตัน เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 14 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 13 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 05 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 8 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 10 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบ.4095 บ.บุณฑริก - บ.หลักป้าย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 31 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.หนองกวาง ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน - ลำเซบาย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.ไผ่ ต.กลางใหญ่ - บ.ดงจงอาง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.โพนทราย ถึง บ. โนนดู่ - บ.นาโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.นาไผ่ ม.3 ต.เหล่าเสือโก้ก - บ.สร้างถ่อ ม.5 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.ดอนหมากมาย ม.7 - บ.แพง ต.คำเจริญ - บ.นิคม ม.2 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.แก้งลิง ม.7 ถึง บ.โนนสวาง ม.15 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น - บ.หนองผือ ม.1 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.โคกยาว ม.14 ถึง บ.ตุใหญ่ ม.9 ต.กาบิน - บ.นาสีดา ม.2 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.โคกสว่าง ม.14 - บ.แก้งลิง ม.7 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.สมพรรัตน์ ม.10 ต.หนองสะโน- บ.โนนสว่าง ม.3 ต.ค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างแพเหล็กสาธารณะ กว้าง 7.20 ม. ยาว 18 ม. จำนวน 2 ลำ 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 56 เครื่อง และเชื่อมต่อชลประทานระบบท่อ จำนวน 5 รายการ 24 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านเขื่องใน ม. 1,2 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 24 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านโนนจันทร์ ม.5 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 23 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 23 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 17 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 17 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านแดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 17 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.คำกลาง ม.12 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ - บ.ผักกะหย่า ต.ไร่ไต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 17 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ดอนหวาย ม.7 ต.กุดชมภู อ. พิบูลมังสาหาร - บ.สุ่งช้าง ม.8 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 17 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ห้วยแดง ม.9 ต.ดอนจิก - บ.หนองมะเกลือ ม.6 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 17 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.แสนตอ ม.10 ต.กุดชมภู อ. พิบูลมังสาหาร - บ.หนองเบ็ญ ม.1 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 17 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.สุขสมบูรณ์ ม.5 ต.บุ่งมะแลง - บ.แพง ม.4 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 17 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.หินลาด ม.6 ข้างสุสานไตรลักษณ์ ต.กุดชมภู - บ.ดอนจิก ม.1 ต.ดอนจิก อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 17 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ดอนโฮง ม.14 ต.เมืองเดช - บ.ป่าโมง ม.10 ต.ป่าโมง อ.เอชอุดม จ.อุบลราชธานี 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ดอนโฮงพัฒนา ม.30 ต.เมืองเดช - บ.นาเจริญ ม.11 ต.นาเจริญ อ.เอชอุดม จ.อุบลราชธานี 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 16 ธันวาคม 2556 pdf
แสดง 321 - 360 บทความ จากทั้งหมด 413 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี