องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการซ่อมปรับปรุงรั้วโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๓ หลัง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าเข้าโรงเรียน พร้อมโครงหลังคา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งสนามมาตรฐาน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 23 มกราคม 2558
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราขธานี 20 มกราคม 2558
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 20 มกราคม 2558
โครงการปรับปรุงลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ แห่ง 20 มกราคม 2558
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยสุ่งช้าง 16 มกราคม 2558
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยบารัง 16 มกราคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก (รถขุดตีนตะขาบ), พนักงานขับพร้อมบริการเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง จำนวน 50 คัน 25 พฤศจิกายน 2557
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) บ้านจิก ม.6 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่เสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 31 ตุลาคม 2557
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) บ้านน้ำคำ ม.3 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 31 ตุลาคม 2557
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) บ้านผักกระย่า ม.2 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 31 ตุลาคม 2557
โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง (เลื่อน) 20 ตุลาคม 2557
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนให้กับ โรงเรียนนาคำวิทยา 18 ตุลาคม 2557
โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนให้กับ โรงเรียนนาคำวิทยา 18 ตุลาคม 2557
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนให้กับ โรงเรียนนาคำวิทยา 18 ตุลาคม 2557
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารหอประชุมให้กับ โรงเรียนนาคำวิทยา 18 ตุลาคม 2557
โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 18 ตุลาคม 2557
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม 23 กันยายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 16 กันยายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ำบันไดสูง จำนวน 1 คัน 05 กันยายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่องสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 9,388 ตัน (เลื่อน) 30 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยาคม 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาคม 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนนาคำวิทยาคม 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 9,388 ตัน เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง และโครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 31 สายทาง รวม 34 สายทาง จำนวน 1 โครงการ (เลื่อน) 14 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 9,388 ตัน เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง และโครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 31 สายทาง รวม 34 สายทาง จำนวน 1 โครงการ (เลื่อน) 23 กรกฎาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กล้องวงปิด (CCTV) จำนวน 23 โครงการ พร้อมอุปกรณติดต้ง 400 จุด 23 กรกฎาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กล้องวงปิด (CCTV) จำนวน 23 โครงการ พร้อมอุปกรณติดต้ง 400 จุด 20 กรกฎาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบ 3156 (3056) บ้านบุเปีอย-บ้านโนนทอง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2557 pdf
แสดง 281 - 320 บทความ จากทั้งหมด 413 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี