องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร สายบ้านห้วยยาง ม.๑๑ ต.หัวนา - บ้านป่าติ้ว ม.๕ ต.เจียด อใเขมราฐ 27 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน ๒ โครงการ (รงเรียนน้ำขุ่นพิทยา,โรงเรียนเหล่างามพิทยา) 26 มกราคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ 22 มกราคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนบ้านแขมเหนือ หมู่ 7 ตำบลขามแขม - บ้านดูกอึ่ง หมู่ 6 ตำหลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร 19 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ โครงการ 1-3 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ โครงการ 4-6 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ โครงการ 7-9 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ โครงการ 10-13 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ โครงการ 14-16 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมาเลข 2222 - บ้านกุดเรือคำ 11 มกราคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านหัวเหว่ หมู่ 4 ตำบลโขงเจียม - เขื่อนปากมูล 11 มกราคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านสำโรงใหญ่หมู่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม 08 มกราคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านห้วยหมาก - บ้านหนองฮี อำเภอศรีเมืองใหม่ 08 มกราคม 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับโรงเรียน จำนวน ๑๒ โครงการ 08 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม 08 มกราคม 2559 pdf
โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเส็จฯอุบลราชธานี" 09 ธันวาคม 2558
โครงการจัดน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินการการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอลกรีต 08 ธันวาคม 2558 pdf
โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเส็จฯอุบลราชธานี" 04 ธันวาคม 2558 pdf
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ ภายในสนามกีฬากลาง 26 พฤศจิกายน 2558 pdf
รายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 500,000 ฉบับ 25 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง 25 พฤศจิกายน 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบ.2192 เดชอุดม - นาห่อม 24 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ 13 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ 2074 13 พฤศจิกายน 2558
โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึก จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียน พิบูลมังสาหาร 06 พฤศจิกายน 2558 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) 28 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกวีดีโอ จำนวน ๑ ครื่อง 14 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุทรายจำนวน ๑,๒๔๕ ลบ.ม. 14 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาถนนสาย อบ.๒๑๙๒ 08 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๑๐๖๒ 08 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๓๒๐๗ 08 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๒๑๙๒ 08 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนตูม 08 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๓๐๘๖ 08 กันยายน 2558
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง ขนาด ๑๖ x ๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง 04 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งจำนวน ๕๗๓ ตัน 03 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๓๐๑๖ 02 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๓ โครงการ 25 สิงหาคม 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๓ โครงการ 25 สิงหาคม 2558
แสดง 201 - 240 บทความ จากทั้งหมด 494 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี