องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง ม.5 ต.กระโสบ-บ้านโพธิ์ทอง ม.8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง ม.5 ต.กระโสบ-บ้านโพธิ์ทอง ม.8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านหนองบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ ม.5 ต.ท่าโพธิ์ศรี-บ้านโนนแคน ม.19 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ไทร ม.1 ต.ตบหู อ.เดชอุดม-บ้านตบหู ม.8 ต.โนนสววรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าน้อย ม.3 ต.ธาตุ-บ้านดอกบาก ม.10 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 2 ม.5 ต.โพนงามบ้านชัยมงคล ม.18 ต.เมืองเดช จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 2 ม.5 ต.โพนงาม-บ้านชัยมงคล ม.18 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง ม.7 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง-บ้านหนองบก ม.3 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเติ่ง ม.7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ-บ้านด่านหม่วน ม.9 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี ม.7 ต.บัวงาม-บ้านหมากมาย ม.13 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ ม.10 ต.นากระแซง-บ้านโนนบาก ม.3 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง ม.7 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง - บ้านหนองบก ม.3 ต.หนองบก อ.เหล่าเสื้อโก้ก จ.อุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง ม.7 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง-บ้านหนองบก ม.3 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก 29 มกราคม 2561
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 12 โครงการ 22 สิงหาคม 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 10 โครงการ 20 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย-บ้านค้อทอง ม.3 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 29 พฤษภาคม 2560
โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 16 โครงการ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการจัดจ้างตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน16 โครงการ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 9 รายการ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย-บ้านค้อทอง ม.3 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 โครงการ 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 2 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 14 โครงการ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองพัฒนาชนบท จำนวน 14 โครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 รายการ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 โครงการ 07 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 3 รายการ 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 3 รายการ 06 มกราคม 2560
โครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน 15 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ๖ โครงการ 07 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๗ โครงการ 02 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดคอนกรัต จำนวน ๘ โครงการ 12 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ๖ โครงการ 12 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดคอนกรัต จำนวน ๑๐ โครงการ 07 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 06 กันยายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ๓,๘๘๖ ตัว 26 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ๘ โครงการ 25 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ โครงการ 11 สิงหาคม 2559 pdf
แสดง 121 - 160 บทความ จากทั้งหมด 301 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี