องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมบำรุงทาง จำนวน ๔ รายการ 22 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 18 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๕๕ ชุด 13 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตระการพืชผลและ โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเบตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กสิรินธร 08 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุจำนวน ๕,๔๘๐ ลบ.ม. 21 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพคุณธรรม จำนวน ๓ โครงการ 21 เมษายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน ๔ โครงการ 21 เมษายน 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 11 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง Css - ๑ จำนวน ๕๘,๔๐๐ ลิตร 04 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ แอล อี ดี (LED) 29 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 02 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร สายบ้านห้วยยาง ม.๑๑ ต.หัวนา - บ้านป่าติ้ว ม.๕ ต.เจียด อใเขมราฐ 21 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ ภายในสนามกีฬากลาง 26 พฤศจิกายน 2558 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกวีดีโอ จำนวน ๑ ครื่อง 14 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุทรายจำนวน ๑,๒๔๕ ลบ.ม. 14 กันยายน 2558
โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจร จำนวน ๙ โครงการ 07 กรกฎาคม 2558
โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจร ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) 11 มิถุนายน 2558
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ให้กับ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม และโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม 02 มิถุนายน 2558
ขอสำเนาประกาศสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมติดตั้ง 29 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้ายรถสิบล้อ พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุงใช้ดำเนินการขนย้ายดิน จำนวน ๖๗,๓๘๖.๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 28 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 28 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๔ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 25 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน 22 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๖๑๘ ตัน 22 พฤษภาคม 2558
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน 2 โครงการ 22 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๗๔๑ ตัน 22 พฤษภาคม 2558
โครงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (P๒) สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) 22 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี จำนวน ๒ รุ่น 19 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้ายสิบล้อ พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุงใช้ในการขนย้ายดินจำนวน ๔๑,๘๓๗.๕๐ ลูกสศก์เมตร 15 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 15 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน 12 พฤษภาคม 2558
โครงการก่อสร้างแพเหล็กสาธารณะท่าน้ำวัดหลวง 01 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๙๐ รายการ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 16 เมษายน 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน บ้านบุ่งแมลงน้อย อำเภอสว่างวีรวงศ์ 24 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรืออเนกประสงค์ จำนวน ๒ โป๊ะ 11 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๔ คัน 05 มีนาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๔,๕๖๐ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๑ โครงการ 03 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้าย พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุง จำนวน ๔ คัน 02 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน บ้านท่าช้างน้อย อ.สว่างวีรวงศ์ 02 มีนาคม 2558
แสดง 121 - 160 บทความ จากทั้งหมด 247 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี