องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ข้ามห้วยคำขวาง สาย อบ 3016 บ.ธาตุ - บ. คำขวาง ม.3 ต.คำขวาง - บ.แค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 12 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามร่องบูดู สาย บ.ไพบูลย์ ม.3 - บ.หนองแสง ม.6 ต.หนองช้างใหญ่ ถึง บ.หาดน้อย ม.16 ต.โพนเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 12 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการจัดซื้อชุดกีฬานักเรียน จำนวน 3,880 ชุด 12 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถยืนตรวจการณ์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 คัน 05 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ข้ามห้วยชักแล่น บ.นาดี ม.3 ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 05 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการชื้อรถจักยานยนต์ 4 จังหวะ เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 654 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 4 คัน 20 มกราคม 2557 pdf
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 290 ตัน ตามโครงก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 20 มกราคม 2557 pdf
โครงการปรับปรุงป้าย/รั้ว โดรงเรียนบัวงามวิทยา ต.บัวงาม อ.เอชอุดม จ.อุบลราชธานี 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คสล. ปากลิ้นราง ยาว 1 ม. ศก. 1.00 ม. จำนวน 440 ท่อน 1 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 624 ตัน 1 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 514 ตัน เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง 1 โครงการ 17 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง Css-1 จำนวน 22,800 ลิตร เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง 1 โครงการ 17 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการสร้างสนามบอลเลย์บอล ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 03 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อเครื้องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ฉลากประประหยัดไฟเบอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง 25 พฤศจิกายน 2556 pdf
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 15 พฤศจิกายน 2556 pdf
สอบราคาซื้อรถยืนตรวจการณ์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 คัน 13 พฤศจิกายน 2556 pdf
สอบราคาซื้อปั้มน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง 04 สิงหาคม 2554
สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 19 เมษายน 2553
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมตกแต่งและติดตั้ง จำนวน 1 ศูนย์ 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสื่อโทรทัศน์ รายการ"เที่ยวราชธานีแห่งสยาม ดอกบัวงามเมืองอุบล" 11 มิถุนายน 2552
สอบราคาจ้างเรือนเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการเกษตรบริเวณสนามกีฬาทุ่งบูรพา ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 11 มิถุนายน 2552
แสดง 121 - 143 บทความ จากทั้งหมด 143 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี