องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนสาย ม.6 ต.ทรายมูล-บ้านชุมชนสิบสอง ม.12 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งสมบูรณ์ ม.9 ต.ห้วยข่า-บ้านหนองสิลา ม.4 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย-บ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอ้ ม.6 ต.ก่อเอ้-บ้านคูขาด ม.2 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกแสง ม.1 ต.โสกแสง-บ้านโนนแดง ม.8 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง ม.11 ต.หนองบัวฮี-บ้านแขมใต้ ม.6 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี ม.7 ต.บัวงาม-บ้านเม็กน้อย ม.7 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำน้อย ม.2 ต.เตย-บ้านเหล่าข้าว ม.7 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกแสง ม.1 ต.โสกแสง-บ้านโนนแดง ม.8 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.ตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านหินลาด ม.3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบก ม.3 ต.หนองบก .เหล่าเสือโก้ก-บ้านหนองแสง ม.7 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองถาวร ม.2 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม-บ้านสวนสวรรณ์ ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยอุดม ม.19 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านโนนงาม ม.4 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน ม.11 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล-บ้านนาแค ม.6 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว ม.12 ต.โพนงาม-บ้านกุดประทาย ม.5 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดูนเหนือ ม.13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก-บ้านโนนสว่าง ม.6 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านตูม ม.1 ต.บ้านตูม-บ้านกลางเมือง ม.11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลางใต้ ม.8 ต.ธาตุ-บ้านธาตุ ม.5 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่ากลาง ม.12 ต.ห้วยข่า-บ้านสันติสุข ม.10 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก ม.5 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง-บ้านเตย ม.8 ต.นากระแซง จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง ม.11 ต.หัวนา-บ้านดอนติ้ว ม.5 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก ม.5 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง-บ้านเตย ม.8 ต.นากระแซง จ.อุบลราชธานี 07 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางเทิง ม.5 ต.ไร่น้อย-บ้านน้องเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 06 มีนาคม 2561
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT ของโรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน 02 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง ม.9 ต.เหล่างาม-บ้านโนนใหญ่ ม.10 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี ม.7 ต.บัวงาม-บ้านหมากมาย ม.13 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าน้อย ม.3 ต.ธาตุ-บ้านดอนบาก ม.10 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าน้อย ม.3 ต.ธาตุ-บ้านดอนบาก ม.10 ต.เมืองศรีไค 27 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ไทร ม.1 ต.ตบหู อ.เดชอุดม-บ้านตบหู ม.8 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย 27 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเติ่ง ม.7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ-บ้านด่านหม่วน ม.9 ต.พังเคน อ.นาตาล 26 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 2 ม.5 ต.โพนงาม-บ้านชัยมงคล ม.18 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 2 ม.5 ต.โพนงาม-บ้านชัยมงคล ม.18 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน ม.1 ต.ดอนมดแดง-บ้านผาแก้วน้อย ม.7 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง ม.9 ต.เหล่างาม-บ้านโนนใหญ่ ม.10 ต.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายบ้านแคน ม.1 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง-บ้านผาแก้ว ม.7 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน หมู่ที่ 1 ต.ดอนมดแดง-บ้านผาแก้วน้อย ม.7 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านหนองกระบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง ม.5 ต.กระโสบ-บ้านโพธิ์ทอง ม.8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง ม.5 ต.กระโสบ-บ้านโพธิ์ทอง ม.8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง ม.5 ต.กระโสบ-บ้านโพธิ์ทอง ม.8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561
แสดง 81 - 120 บทความ จากทั้งหมด 301 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี