องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง 16 กันยายน 2557 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยตลาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 16 กันยายน 2557 pdf
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10 กันยายน 2557 pdf
โครงการจ้างทำหนังสือ “222 ปี อุบลราชธานี” 10 กันยายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งซอฟแวร์ 05 กันยายน 2557 pdf
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 05 กันยายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต จำนวน 10 เครื่อง 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อกระเป๋า พร้อมสกรีน จำนวน 1,500 ใบ 20 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 4 ชุด 20 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 โครงการ 20 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อถังน้ำมัน จำนวน 5 ถัง 14 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดัน สำหรับทำสปริงเกอร์ จำนวน 2 เครื่อง 14 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) 11 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อตู้จ่ายน้ำมัน 2 หัวจ่าย จำนวน 1 ตู้ 01 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านวังคก ม.1 ต.โคกสว่าง - บ้านสนามม้า ม.4 ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 5 เครื่อง 22 กรกฎาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบดีเชล ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 KVA จำนวน 1 เครื่อง 21 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 4 รายการ จำนวน 159 สายทาง 16 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการก่อสร้างและซ่อมปรับปรุงรั้วโรงเรียนในสังกัด อบจ.อบ. จำนวน 3 โรงเรียน 15 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) สาย อบ 3174 บ้านด่านฮัง ถึงบ้านนาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 08 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 4 ชุด 03 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 03 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องโรยหิน แบบกลไกลากจูง สามารถปรับระดับความหนาของหินได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ จำนวน 1 เครื่อง 25 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. สำหรับท่อระบายน้ำ 17 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จำนวน 4 เครื่อง 17 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 02 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน 3 เครื่อง 01 พฤษภาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 86 รายการ 23 เมษายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 39,600 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 3 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 21 เมษายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 1 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 21 เมษายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 514 ลบ.ม ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 04 เมษายน 2557 pdf
โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร จำนวน 12 โครงการ 13 มีนาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ.คำสำราญ ม.11 ต.กลาง - บ. โพธิ์ไทร ม.1,10 ต.ตบหุ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 13 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อกระเป๋านักเรียน จำนวน 2,000 ใบ 12 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดจ้างเหมางานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร จำนวน 6 โครงการ 11 มีนาคม 2557 pdf
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ 10 มีนาคม 2557 pdf
โครงการซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 03 มีนาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 03 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง 17 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
แสดง 81 - 120 บทความ จากทั้งหมด 143 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี