องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฮ่องไผ่ ม.6 ต.ดุมใหญ่-บ้านศรีสวาท ม.13 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 11 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสร้างมิ่ง ม.6 ต.หนองเมือง-บ้านหนองซองแมว ม.3 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ 11 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนดอนกลอย ม.9 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก-บ้านนารหนองล้ำ ม.10 ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 07 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวดอน ม.1 ต.หัวดอน-บ้านมะพริก ม.9 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 07 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านศรีสุข ม.2 ต.ศรีสุข-บ้านโพนเมือง ม.4 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 07 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะอาว ม.4 ต.ปะอาว-บ้านหนองไหล ม.2 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 07 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแล้ง ม.6 ต.คำไฮใหญ่-บ้านแดง ม.2 ต.เหล่าแดง จ.อุบลฯ 07 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.13 ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ-บ้านหนองหัวงัว ม.5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 07 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านยางโยภาพ ม.4 ต.ยางโยภาพ-บ้านโนนรังใหญ่ ม.4 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 07 กรกฎาคม 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 03 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอุดมชาติ ม.9 ต.หนองสะโน-ทางหลวงหมายเลข 2182(ตอนเดช-บุณฑริก) 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก ม.1 ต.หนองไข่นก-บ้านฟากทุ่ง ม.9 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก ม.6 ต.หัวเรือ-บ้านหนองหว้า ม.9 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน ม.2 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน-บ้านหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตให้กับโรงเรียนนาสะไม ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาคำ ม.5 ต.สมสะอาด-ถ.สาย อบ.2196(เดชอุดม-นาห่อม) 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ ม.18 ต.นาตาล ถึง ทางหลวงหมายเลข 2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ ม.10 ต.คอแลน-บ้านแมด ม.4 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวยาง ม.8 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี - บ้านนาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชีทวน ม.1 บ้านมะพริก ม.9 ต.ชีทวน ถึง บ้านโนนจานเก่า ม.7 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม ม.6 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม-บ้านหนองถาวร ม.2 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจงเจริญ ม.11 ต.หนองสะโน-บ้านค่าย ม.2 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก-บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนชาด ม.2 ต.สองคอน - บ้านนานางวาน ม.8 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.เมืองเดช-เขตเทศบาลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างรั้ว ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 16 พฤษภาคม 2560
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านโชครังสรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลคันไร่ - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ 10 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดชุมภู - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านนาพะเนียงออ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - บ้านม่วงใหญ่ หมู่ 1 อำเภอโพธื์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่โดม ม.4 ต.ไร่ใต้ - บ้านโนนสว่าง ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง ม.14 ต.เมืองเดช - บ้านนาเจริญ ม.10 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนสุข - บ้านเดิ่น หมู่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแขมเจริญ ม.16 ต.เมืองเดช - ทางหลวงหมายเลข 24 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์เหล็ก ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูเมืองตก ม.4 - บ้านดอนผอุง ม.5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 09 พฤษภาคม 2560 pdf
แสดง 41 - 80 บทความ จากทั้งหมด 413 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี