องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน ๑๙ โครงการ 05 เมษายน 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 08 มีนาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี สถาบัน กษน. ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
แก้ไขประกาศประมูลเช่าโครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน ๑๒ โครงการ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน ๒๑ โครงการ 04 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 26 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน ๒ โครงการ (รงเรียนน้ำขุ่นพิทยา,โรงเรียนเหล่างามพิทยา) 26 มกราคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ 22 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ 15 มกราคม 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับโรงเรียน จำนวน ๑๒ โครงการ 08 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม 08 มกราคม 2559 pdf
การประมูลจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 500,000 ฉบับ 25 พฤศจิกายน 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ 2074 บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าข้องเหล็ก 13 พฤศจิกายน 2558
โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึก จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียน พิบูลมังสาหาร 06 พฤศจิกายน 2558 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๓๐๘๖ 08 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๓๒๐๗ 08 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๑๐๖๒ 08 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๒๑๙๒ 08 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุจำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๒๑๙๒ 08 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๓๐๑๖ 02 กันยายน 2558
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง ขนาด ๑๖ x ๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง 28 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด 08 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ ชุด 03 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในกานซ่อมบำรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น ๑๕๙ สายทาง 02 มิถุนายน 2558
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนราดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๙ สายทาง จำนวน ๑ โครงการ 28 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑๔ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 11 พฤษภาคม 2558
โครงการพัฒนาที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดินหาดสวนยา 06 พฤษภาคม 2558
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามห้วยแจระแม สายบ้านทุ่งบูรพา - บ้านหนองมะเขือ 30 เมษายน 2558
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแจระแม สายบ้านทุ่งบูรพา ต.หนองขอน - บ้านหนองมะเขือ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 29 เมษายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๘,๗๙๔ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๑๐ สายทาง 30 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งสนามมาตรฐาน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 26 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเสริมเหล็ก จำนวน ๖ โครงการ 25 มีนาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๑๓,๐๖๙ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๙ สายทาง 12 มีนาคม 2558
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๒ โรงเรียน ๑๒ โครงการ 10 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จำนวน ๕ โครงการ 10 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๕ โครงการ 10 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบรายการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จำนวน ๔ โครงการ 10 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑๔ คัน 05 มีนาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๓,๖๕๐ ตัน เพื่อปรับปรุงถนนราดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด 03 มีนาคม 2558
แสดง 41 - 80 บทความ จากทั้งหมด 167 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี