องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๗๔๑ ตัน 22 พฤษภาคม 2558
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน 2 โครงการ 22 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน 22 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๖๑๘ ตัน 22 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี จำนวน ๒ รุ่น 19 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 15 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้ายสิบล้อ พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุงใช้ในการขนย้ายดินจำนวน ๔๑,๘๓๗.๕๐ ลูกสศก์เมตร 15 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน 12 พฤษภาคม 2558
โครงการก่อสร้างแพเหล็กสาธารณะท่าน้ำวัดหลวง 01 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๙๐ รายการ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 16 เมษายน 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน บ้านบุ่งแมลงน้อย อำเภอสว่างวีรวงศ์ 24 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรืออเนกประสงค์ จำนวน ๒ โป๊ะ 11 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๔ คัน 05 มีนาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๔,๕๖๐ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๑ โครงการ 03 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน บ้านท่าช้างน้อย อ.สว่างวีรวงศ์ 02 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร จำนวน ๔ โครงการ 02 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน บ้านโนนแดง อ.ดอนมดแดง 02 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้าย พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุง จำนวน ๔ คัน 02 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร จำนวน ๓ โครงการ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ๔ จังหวะเครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๔๙ ซีซี พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย จำนวน ๒ คัน 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน ๓ โครงการเพื่อก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน ๒ โครงการเพื่อปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ อุบล และ อำเภอสิรินธร 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๖๐๘ ตัน 26 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 03 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อเคื่องเล่นวีดีโอ สามารถเล่นวีดีโอแบบสโลว์โมชั่น จำนาน ๑ เครื่อง 28 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อโปรแกรมเครื่องบันทึกเสียงสมาร์ทวอยซ์ จำนวน ๑๐ ช่องสัญญาญ จำนวน ๑ ชุด 28 มกราคม 2558
โครงการก่อสร้างส้วม ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 โครงการ 27 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 2 คัน 23 ธันวาคม 2557
โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก (รถขุดตีนตะขาบ), พนักงานขับพร้อมบริการเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง จำนวน 4 คัน 20 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ 20 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ จำนวน 6 คัน 19 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ เพื่อก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำ 17 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะกระแทกสกัดคอนกรีต ระบบไฮดรอลิคติดรถขุด จำนวน 1 ชุด 12 ธันวาคม 2557
โครงการขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ 08 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 200 ชุด 04 ธันวาคม 2557
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 2 คัน 25 พฤศจิกายน 2557
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี 07 พฤศจิกายน 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ 31 ตุลาคม 2557
โครงการจัดซื้อผ้ากันเปื้ยนพร้อมหมวกคลุมผม 5,000 ชุด 29 ตุลาคม 2557
แสดง 41 - 80 บทความ จากทั้งหมด 143 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี