องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ 26 พฤศจิกายน 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ 26 พฤศจิกายน 2557
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ สายบ้านโนนแถลง 26 พฤศจิกายน 2557
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 2 คัน 24 พฤศจิกายน 2557
โครงการปรับปรุงลานอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง 23 พฤศจิกายน 2557
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง 23 พฤศจิกายน 2557
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง 23 พฤศจิกายน 2557
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี 07 พฤศจิกายน 2557
การจัดซื้อวัสดุ ชุดกีฬา 31 ตุลาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ 31 ตุลาคม 2557
โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก (รถขุดตีนตะขาบ), พนักงานขับพร้อมบริการเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง จำนวน 50 คัน 20 ตุลาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) จำนวน 3 โครงการ 30 กันยายน 2557
โครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 4 โครงการ 23 กันยายน 2557
โครงการจัดซื้อผ้ากันเปื้ยนพร้อมหมวกคลุมผม 5,000 ชุด 23 กันยายน 2557
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง 16 กันยายน 2557 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยตลาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 16 กันยายน 2557 pdf
โครงการจัดหาป้าย 16 กันยายน 2557 pdf
โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง 16 กันยายน 2557 pdf
โครงการจ้างทำหนังสือ “222 ปี อุบลราชธานี” 10 กันยายน 2557 pdf
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10 กันยายน 2557 pdf
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 05 กันยายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งซอฟแวร์ 05 กันยายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05 กันยายน 2557 pdf
โครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 26 คัน และ โครงการเช่ารถยนต์ตู้ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 4 คัน 05 กันยายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 4 ชุด 20 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อกระเป๋า พร้อมสกรีน จำนวน 1,500 ใบ 20 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ - ส่ง นักเรียน จำนวน 8 คัน 20 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 โครงการ 20 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดัน สำหรับทำสปริงเกอร์ จำนวน 2 เครื่อง 14 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดหอบันได จำนวน 1 คัน 14 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 8 รายการ สาย อบ.2091 14 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อถังน้ำมัน จำนวน 5 ถัง 14 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 8 รายการ สาย อบ.3329 14 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 8 รายการ สาย อบ.2061 14 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้าระดับอำเภอ (ตลาดกลาง) จำนวน 3 โครงการ 11 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง 2 โครงการ 01 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านวังคก ม.1 ต.โคกสว่าง - บ้านสนามม้า ม.4 ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2557 pdf
แสดง 361 - 400 บทความ จากทั้งหมด 494 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี