องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 04 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ไชยชนะ ม.9 ต.โนนสว่าง - บ.โคกสว่าง ม.14 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.บุ่งแสง ม.11 ต.ข้าวปุ้น - บ.บก ม.2 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.กาจับ ม.3 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล - บ.นาสะแบง ม.12 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ขามเปี้ย ม.1,4 - บ.โนนไฮ ม.12 ต.ขามเปี้ย - บ.เอ็นอ้า ม.2 ต.ตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ทุ่งมั่ง ม.9 - บ.นาแค ม.8 ต.เซเป็ด - บ.เสาธงน้อย ม.5 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.คำแคน ม.4 - บ.ป๋าหอย ม.9 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล - บ.สารภี ม.1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ดอนเค็ง ม.4 ต.นาพิน - บ.กุศกร ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.เอ็นอ้า ม.2 - บ.ตระการ ม.1 ต.ตระการ - บ.สะพือ ม.4 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านข้าวปุ้น 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านหนองบัว ม.1 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านห้วยฝ่ายพัฒนา ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านโพธิ์แสง ม.9 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านนางิ้ว ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านถ้ำเต่า ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านใหม่เจริญ ม.7 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านศรีสุวรรณ ม.9 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านฮี ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านคำข่า ม.7 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านน้ำคำ ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านดอนเค็ง ม.4 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านกายิน ม.1 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านแก่งเค็ง ม.1 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านบก ม.2 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านโนนสวาง ม.1 08 พฤศจิกายน 2556 pdf
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการซื้อวัสดุก่อสร้าง 27 กรกฎาคม 2554
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการซื้อเครื่องซ้อนตัวอักษรวิ่ง และกราฟฟิก สามารถรองรับการซ้อนด้วย SDI ได้ จำนวน 1 เครื่อง 21 กรกฎาคม 2554
โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์(โรงยิมเอนกประสงค์) อ.ม่วงสามสิบ 03 กันยายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศิลา ม.7 ต.หนองนกทา 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ้านหนองทุ่ง ม.6 ต.แก้งเหนือ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสวนฝ้าย ม.7 ต.สมสะอาด - บ้านสวนสวรรค์ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำอุดม 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญ ม.1,10 ต.นาเจริญ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนกอย 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบาก ม.6 ต.หนองผือ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประหูต 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านฮัง ม.8 ต.พังเคน อ.นาตาล 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำ 09 เมษายน 2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไหล่ธาตุ 09 เมษายน 2553
แสดง 361 - 400 บทความ จากทั้งหมด 413 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี