ข้อมูลวิชาการ : (กองแผนฯ) แผนพัฒนาท้องถิ่น

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ครั้งที่ 1/2563 05 กันยายน 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่4 03 สิงหาคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่6 03 สิงหาคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 21 กรกฎาคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่5 13 กรกฎาคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่3 01 กรกฎาคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 08 มิถุนายน 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่3 05 พฤษภาคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่2 16 มกราคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 03 มกราคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขครั้งที่2 09 ธันวาคม 2562 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 09 ธันวาคม 2562 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่2 09 ธันวาคม 2562 pdf
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 16 สิงหาคม 2562 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 25 กรกฎาคม 2562 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 28 มิถุนายน 2562
แสดง 1 - 17 บทความ จากทั้งหมด 17 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]