ข้อมูลวิชาการ : (กองคลัง) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบเดือน

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 08 พฤศจิกายน 2562 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 26 ตุลาคม 2562 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 08 ตุลาคม 2562 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 03 ตุลาคม 2562 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04 กรกฎาคม 2562 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 12 มิถุนายน 2562 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07 มิถุนายน 2562 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 03 เมษายน 2562 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 07 มีนาคม 2562 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 07 ธันวาคม 2561 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 07 พฤศจิกายน 2561 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 13 ตุลาคม 2561 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 pdf
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 12 กรกฎาคม 2561 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 14 พฤษภาคม 2561 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 10 มีนาคม 2561 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560 10 มกราคม 2561 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 13 กรกฎาคม 2560 pdf
รายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2560 12 เมษายน 2560 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2559 20 ตุลาคม 2559 pdf
แสดง 1 - 25 บทความ จากทั้งหมด 25 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]