องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ) 10 มกราคม 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ) 10 มกราคม 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 ชุด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 ชุด ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ชุด ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ชุด( ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) 16 พฤศจิกายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(M61110009715) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 12 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(M6111001259) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 12 พฤศจิกายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (24 กรกฎาคม 2561) 24 กรกฎาคม 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(M61050005114) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 08 พฤษภาคม 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(M61050005114) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 08 พฤษภาคม 2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สายบ้านหนองแสงใต้ ม.5 ทต. เมืองเดช-บ้านเมืองเก่า ม.1 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 16 มีนาคม 2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สายบ้านบัวท่า ม.5 ต.ท่าช้าง-บ้านบุ่งมะแลง ม.10 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ 16 มีนาคม 2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สายทางหลวงหมายเลข 2134(ตอนตระการพืชผล -ศรีเมืองใหม่)-บ้านโนนยาง ม.11 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล 16 มีนาคม 2561
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 15 มีนาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(M61030015556) 15 มีนาคม 2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 07 กุมภาพันธ์ 2561 pdf
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 24 มิถุนายน 2558 pdf
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 03 มีนาคม 2558
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 23 ธันวาคม 2557
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 24 ตุลาคม 2557 pdf
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 02 ตุลาคม 2557 pdf
แสดง 1 - 26 บทความ จากทั้งหมด 26 บทความ หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี