องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 30 ตุลาคม 2561
สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 30 ตุลาคม 2561
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร(ด่านช่องเม็ก)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 30 ตุลาคม 2561
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 พฤศจิกายน 2560
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 01 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณการเงินและบัญชี ประจำปี 2559 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า otop 20 ตุลาคม 2559 pdf
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับงบประมาณ 2559 สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ 20 ตุลาคม 2559 pdf
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับงบประมาณ 2557 สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร 04 พฤศจิกายน 2557
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับงบประมาณ 2557 สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ 23 ตุลาคม 2557
งบแสดงสถานะการเงินและและงบอื่นๆ ประจำปี 2557 19 ตุลาคม 2557
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับงบประมาณ 2556 สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม 23 พฤศจิกายน 2556 pdf
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับงบประมาณ 2556 สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร 11 พฤศจิกายน 2556 pdf
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับงบประมาณ 2556 สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรตฯ 04 พฤศจิกายน 2556 pdf
งบแสดงสถานะการเงินและและงบอื่นๆ 30 ตุลาคม 2556 pdf
รายละเอียดรายรับประจำปี 2555 02 กรกฎาคม 2555 pdf
แสดง 1 - 16 บทความ จากทั้งหมด 16 บทความ หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี