องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์(โรงยิมเอนกประสงค์) อ.ม่วงสามสิบ 03 กันยายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสลสายบ้านประหูต ฯลฯ เพิ่มเติม 21 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.เมืองเดช 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญ ม.1,10 ต.นาเจริญ 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนกอย 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประหูต 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบาก ม.6 ต.หนองผือ 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านฮัง ม.8 ต.พังเคน อ.นาตาล 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำ 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไหล่ธาตุ 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวงาม 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโปร่งเจริญ ม.3 - บ้านดอนชาด ม.2 ต.สองคอน 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำอุดม 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองทุ่ง ม.6 ต.แก้งเหนือ 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสวนฝ้าย ม.7 ต.สมสะอาด - บ้านสวนสวรรค์ 09 เมษายน 2553
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนแสนสุข ม.12 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านดอนชาด ม.2 ต.สองคอน 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าก่อ ม. 8 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง 09 เมษายน 2553 pdf
เสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนาพะเนียงออ 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วงเจียด ม.8 ต.เจียด อ.เขมราฐ 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาส่วง ม.10 09 เมษายน 2553
เสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกลาง ม.15 ต.กลาง – บ้านหนองยาว ม.9,10 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม 09 เมษายน 2553
เสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา ม.30 ต.เมืองเดช – บ้านนาเจริญ ฯลฯ 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศิลา ม.7 ต.หนองนกทา 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาฯ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 30.00 เมตร สุง 2.50 เมตร บ้านนาโพธิ์ ม.6 ต.นาโพธิ์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2552
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อรถบดล้อยางชนิด 7 ล้อ ขนาด 15 ตัน จำนวน 1 คัน จำนวน 1 โครงการ 27 สิงหาคม 2552
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประซื้อครุภัณฑ์พร้อมตกแต่งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง 19 มิถุนายน 2552
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อรถบรรทุกลากจูง พร้อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ จำนวน 1 คัน 19 มิถุนายน 2552
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการซ่อมแซมถนนลดยางสาย อบ 3213 สายทางบ้านม่วงฮี-บ้านโพนงาม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 21 พฤษภาคม 2552
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย อบ 2064 สายทางบ้านกลาง-บ้านโพธิ์ไทร อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 21 พฤษภาคม 2552
แสดง 1 - 31 บทความ จากทั้งหมด 31 บทความ หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี