องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งโรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 18 มิถุนายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบรูพา) 17 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ ม.8 ต.นาเยีย-บ้านเสาเล้า ม.2 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.หนองสี่ขา ม.5 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม-บ.หนองแบน ม.6 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชดอุม จ.อุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโหนนน้อย ม.5 ต.โนนโหนน-บ้านหนองกินปลา ม.9 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2561
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช่จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก ม.5 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง - บ้านเตย ม.8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง - บ้านนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.3089 บ้านโนนบาก - บ้านห้วยทราย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านหว้าน - บ้านสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 บ้านดอนงัว - บ้านดอนน้ำคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0120 บ้านนิคม - บ้านค้อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจารจร Asphaltic Concrete สาย อบ.2192 เดชอุดม - บ้านนาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0119 บ้านนาหว้า - บ้านถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.2068 บ้านนาเจริญ - บ้านสง่า - บ้านนาม่วง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphalitc Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง ม.11 ต.หัวนา - บ้านดอนติ้ว ม.5 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0087 บ้านค้อใหญ่ - บ้านนาสะอาด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphalitc Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร Asphaltic Concerte สาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองถาวร ม.2 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม-บ้านสวนสวรรค์ ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราธานี 30 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่บ้านโนนเตาเหล็ก ม.13 ต.แก่งโดม เชื่อม ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 30 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่บ้านผักแว่น ม.3 ต.ยางขี้นก เชื่อม ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 30 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอ้ ม.6 ต.ก่อเอ้ - บ้านคูขาด ม.2 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 30 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย - บ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 30 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน ม.11 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล - บ้านนาแค ม.6 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 30 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกแสง ม.1 ต.โสกแสง - บ้านโนนแดง ม.8 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง ม.11 ต.หนองบัวฮี - บ้านแขมใต้ ม.6 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลางใต้ ม.8 ต.ธาตุ-บ้านธาตุ ม.5 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบก ม.3 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก - บ้านหนองแสง ม.7 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนสาย ม.6 ต.ทรายมูล - บ้านชุมชนสิบสอง ม.12 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำน้อย ม.2 ต.เตย - บ้านเหล่าข้าว ม.7 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองนกเขียน ม.8 ต.โคกสว่าง - บ้านสร้างแก้ว ม.7 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว ม.12 ต.โพนงาม - บ้านกุดประทาย ม.5 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางเทิง ม.5 ต.ไร่น้อย - บ้านหนองเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดูน ม.13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนสวาง ม.6 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก ม.5 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง - บ้านเตย ม.8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 27 เมษายน 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 173 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี