องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ห้วยสะเดาะ ต.นาเยีย อ.นาเยีย เชื่อม ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 06 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสีวิเชียร ม.10 ต.สีวิเชียร-บ้านน้ำยืน ม.6 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 03 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข217-บ้านทุ่งพัฒนา ม.19 ต.กุดชุมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 02 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบุ่งคำ ม.4 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร-บ้านคำก้อม ม.1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 02 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาทราย ม.2 ต.พะลาน-ทางหลวงหมายเลข2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนามแท่ง ม.8 ต.นาคาย-บ้านห้วยดู่ ม.3 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสมิง ม.3 ต.สว่าง-บ้านสะพานโดม ม.8 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคันพะลาน ม.4 ต.นาตาล-ทางหลวงหมายเลข 2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโด ม.1 ต.ไพบูลย์-บ้านทุ่งนางาม ม.10 ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเอือด ม.8 ต.นาคำ-บ้านกุดก่วย ม.7 ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผักแว่น ม.3 ต.ยางขี้นก - บ้านดู่น้อย ม.3 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสี่ขา ม.5 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม-บ้านหนองแบน ม.6 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านธาตุเทิง ม.2 ต.สหธาตุ-บ้านเป้าหัวทุ่ง ม.2 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 01 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญนอก ม.16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านหนองโดน ม.12 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 31 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอุดมชาติ ม.9 ต.หนองสะโน-ทางหลวงหมายเลข2182 อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี 31 กรกฎาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโพธิ์เหนือ ม.8 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม-บ้านหนามแท่ง ม.1 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 31 กรกฎาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุข ม.4 ต.กุศกร-บ้านศรีสวัสดิ์ ม.9 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 31 กรกฎาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุข สายบ้านศรีสุข ม.4 ต.กุศกร-บ้านศรีสวัสดิ์ ม.9 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 31 กรกฎาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญนอก ม.16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร-บ้านหนองโดน ม.12 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 31 กรกฎาคม 2561
โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบัวงามวิทยา ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 กรกฎาคม 2561
โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 17 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0092 บ้านตบหู - บ้านฝั่งเพ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 11 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0035 บ้านเอือดใหญ่-บ้านตุงลุงเหนือ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0012 บ้านหนองสนม-บ้านนาชุม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2064 บ้านกลาง-บ้านโพธิ์ไทร อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2561
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0086 บ้านหนองขุ่น-บ้านหนองครก อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 04 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3089 บ้านโนนบาก-บ้านห้วยทราย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 04 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0107 บ้านขมิ้น-บ้านดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 04 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0127 อ.บุณฑริก-บ้านหลักป้าย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 04 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0084 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร-บ้านนาตาล อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 04 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0108 บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านแอ่วขัน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 04 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0107 บ้านขมิ้น-บ้านดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 04 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2192 เดชอุดม-บ้านนาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 04 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0084 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร-บ้านนาตาล อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 04 กรกฎาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ. 1- 0016 บ้านโนนสวรรค์ - บ้านโนนสง่า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 21 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.312) ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม 21 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งโรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 18 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 18 มิถุนายน 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุดินถมถนนภารกิจถ่ายโอน งานบำรุงรักษาทาง สาย อบ.2192 เดชอุดม - นาห่อม กม.2+850 - กม.6+625 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 18 มิถุนายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบรูพา) 17 พฤษภาคม 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 211 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี