องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 12 โครงการ 22 สิงหาคม 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 10 โครงการ 20 มิถุนายน 2560
โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 16 โครงการ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย-บ้านค้อทอง ม.3 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 29 พฤษภาคม 2560
โครงการจัดจ้างตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน16 โครงการ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย-บ้านค้อทอง ม.3 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 17 พฤษภาคม 2560
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 9 รายการ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 โครงการ 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 2 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 14 โครงการ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองพัฒนาชนบท จำนวน 14 โครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 รายการ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 โครงการ 07 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 3 รายการ 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 3 รายการ 06 มกราคม 2560
โครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน 15 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ๖ โครงการ 07 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๗ โครงการ 02 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดคอนกรัต จำนวน ๘ โครงการ 12 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ๖ โครงการ 12 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดคอนกรัต จำนวน ๑๐ โครงการ 07 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 06 กันยายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ๓,๘๘๖ ตัว 26 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ๘ โครงการ 25 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ โครงการ 11 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๖ โครงการ 08 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๔ โครงการ 08 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ 05 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ.๔๒๗๙ ทล.หมายเลข ๒๒๗ - ตอนแยก ทล.หมายเลข ๒๑๓๔ - ศรีเมืองใหม่ 05 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๖ โครงการ 28 กรกฎาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๗ โครงการ 28 กรกฎาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๒ โครงการ 06 กรกฎาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๘ โครงการ 06 กรกฎาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ๔ โครงการ 09 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร จำนวน ๖ โครงการ 09 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ (ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง) 03 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 02 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) 27 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๗,๐๑๓ ตัน 18 เมษายน 2559 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 167 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี