องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 2 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 14 โครงการ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองพัฒนาชนบท จำนวน 14 โครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 รายการ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 โครงการ 07 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 3 รายการ 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 3 รายการ 06 มกราคม 2560
โครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน 15 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ๖ โครงการ 07 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๗ โครงการ 02 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ๖ โครงการ 12 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดคอนกรัต จำนวน ๘ โครงการ 12 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดคอนกรัต จำนวน ๑๐ โครงการ 07 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 06 กันยายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ๓,๘๘๖ ตัว 26 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ๘ โครงการ 25 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ โครงการ 11 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๖ โครงการ 08 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๔ โครงการ 08 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ.๔๒๗๙ ทล.หมายเลข ๒๒๗ - ตอนแยก ทล.หมายเลข ๒๑๓๔ - ศรีเมืองใหม่ 05 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ 05 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๖ โครงการ 28 กรกฎาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๗ โครงการ 28 กรกฎาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๘ โครงการ 06 กรกฎาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๒ โครงการ 06 กรกฎาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร จำนวน ๖ โครงการ 09 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ๔ โครงการ 09 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ (ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง) 03 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 02 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) 27 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๗,๐๑๓ ตัน 18 เมษายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน ๑๙ โครงการ 05 เมษายน 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 08 มีนาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี สถาบัน กษน. ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน ๑๒ โครงการ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
แก้ไขประกาศประมูลเช่าโครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน ๒๑ โครงการ 04 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 26 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน ๒ โครงการ (รงเรียนน้ำขุ่นพิทยา,โรงเรียนเหล่างามพิทยา) 26 มกราคม 2559 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 159 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี