องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 22 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 31 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 22 พฤษภาคม 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 3 โครงการ 11 พฤษภาคม 2560
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 2,000 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 โรงเรียน 02 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 30 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 30 มีนาคม 2560
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน พร้อมติดตั้งหลังคา เครื่อยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 1 คัน 13 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 09 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 โรงเรียน 15 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อม ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 23 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมบำรุงทาง จำนวน ๔ รายการ 22 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 18 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๕๕ ชุด 13 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตระการพืชผลและ โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเบตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กสิรินธร 08 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพคุณธรรม จำนวน ๓ โครงการ 21 เมษายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน ๔ โครงการ 21 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุจำนวน ๕,๔๘๐ ลบ.ม. 21 เมษายน 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 11 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง Css - ๑ จำนวน ๕๘,๔๐๐ ลิตร 04 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ แอล อี ดี (LED) 29 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 02 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร สายบ้านห้วยยาง ม.๑๑ ต.หัวนา - บ้านป่าติ้ว ม.๕ ต.เจียด อใเขมราฐ 21 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ ภายในสนามกีฬากลาง 26 พฤศจิกายน 2558 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุทรายจำนวน ๑,๒๔๕ ลบ.ม. 14 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกวีดีโอ จำนวน ๑ ครื่อง 14 กันยายน 2558
โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจร จำนวน ๙ โครงการ 07 กรกฎาคม 2558
โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจร ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) 11 มิถุนายน 2558
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ให้กับ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม และโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม 02 มิถุนายน 2558
ขอสำเนาประกาศสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมติดตั้ง 29 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 28 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้ายรถสิบล้อ พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุงใช้ดำเนินการขนย้ายดิน จำนวน ๖๗,๓๘๖.๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 28 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๔ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 25 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๗๔๑ ตัน 22 พฤษภาคม 2558
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 143 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี