องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม ม.15 ต.ตบหู-บ้านขนวน ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งดูกใส ม.2 ต.โนนกาหลง - บ้านราษฎร์เจริญ ม.7 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแข็งขยัน ม.8 ต.โนนสว่าง-บ้านน้ำเกลี้ยง ม.3 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน ม.19 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนางาม ม.10 ต.ขี้เหล็ก-บ้านแสนถาวร ม.5 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนานวล ม.4 ต.คำครั่ง - บ้านหนองยาว ม.9 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแท่ง ม.1 ต.หนามแท่ง-ทางหลวงหมายเลข2135 อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิก ม.6 ต.แพงใหญ่-บ้านเหล่าดอนย่านาง ม.11 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเติ่ง ม.7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ - บ้านด่านหม่วน ม.9 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแคน ม.3 ต.แมด - บ้านดอนเจริญ ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองหลาง ม.7 ต.ท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง ม.2 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิง ม.3 ต.สว่าง-บ้านสะพานโดม ม.8 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม ม.14 ต.บัวงาม - บ้านหลุบเลา ม.6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน ม.11 ต.ชีทวน - บ้านโนนจาน ม.7 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย ม.8 ต.โคกจาน-ทางหลวงหมายเลข2134 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย ม.2 ต.พะลาน-ทางหลวงหมายเลข2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม ม.3 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย - บ้านคำสะอาด ม.5 ต.ยางใหย๋ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแท่ง ม.1 ต.หนามแท่ง-ทางหลวงหมายเลข2135 อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง ม.6 ต.คำไฮใหญ่ - บ้านค้อ ม.9 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน ม.4 ต.ถ้ำแข้ - บ้านดงเจริญ ม.10 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง ม.7 ต.ศรีสุข-บ้านโนนรัง ม.7 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก ม.5 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง - บ้านเตย ม.8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งสมบูรณ์ ม.9 ต.ห้วยข่า-บ้านหนองสิลา ม.4 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.หนองฮี ม.8 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน-บ.หนองบ่อ ม.1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำน้อย ม.2 ต.เตย-บ้านเหล่าข้าว ม.7 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตาโน ม.4 ต.นาโพธิ์ - บ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ ม.10 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล - บ้านหนองบัว ม.3 ต.แก่งแค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกระเสียน ม.11 ต.เขื่องใน-บ้านกุดตากล้า ม.3 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนกาหลง ม.1 ต.โนนกาหลง-ทางหลวงหมายเลข อบ.4049 อ.พิบูลมังสาหาร 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุมพุก ม.2 ต.นาตาล อ.นาตาล บ้านจงพะไล ม.12 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกลาง ม.4 ต.เก่าขาม - บ้านปลาขาว ม.3 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝั่งเพ ม.1 ต.พรสวรรค์-บ้านโคกเทียม ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งเจริญ ม.3 ต.สองคอน-บ้านม่วงใหญ่ ม.1 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ ม.10 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - บ้านนาเรือง ม.1 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสี่ขา ม.5 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม-บ้านหนองแบน ม.6 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข2222-บ้านห้วยสะคาม ม.3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยพระโรจน์ สายบ้านน้ำอ้อม ม.1 ต.ยางโภาพ - บ.โนนรังใหญ่ ม.4 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ อ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยโพธิ์ สายบ้านลาดควาย ม.1 ต.ลาดควาย-บ้านนาคำ ม.1 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.อิสานเศรษฐกิจ ม.2 ต.ไพบูลย์- บ.หนองขอน ม.8 ต.ขี้เหล็ฏ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนาแซง ม.9 ต.กุดประทาย-บ้านหนองหัวลิง ม.13 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 224 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี