องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

King เรารักในหลวง (7)
นับตั้งแต่ในหลวงของเราขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2493 ท่านทรงมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และมุ่งหวังให้ประชาชนของท่านมีความเป็นอยู่ที่ดี อบจ.อุบลราชธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอรวบรวมนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่าน
 
King โครงการในพระราชดำริ (1)
รวมโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
King เศรษฐกิจพอเพียง (2)
เศรษฐกิจพอเพียง
 
King พระราชดำรัส (2)
พระราชดำรัส
 
 
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี