องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (722)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
 
ประกาศเลื่อนวัน การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (19)
 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (4)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง (15)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
 
ข่าวประกาศสอบราคา (251)
ข่าวประกาศสอบราคา
 
สรุปการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
สรุปการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (29)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวประกาศประกวดราคา (402)
ข่าวประกาศประกวดราคา
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข (421)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข
 
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (32)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา (253)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
 
บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย (99)
 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง (86)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง
 
แบบรายงานแผนดำเนินการสอบราคาและประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
 
 
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี