องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
กองพัสดุและทรัพย์สิน15 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี