องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สายทางหลวงหมายเลข 2134(ตอนตระการพืชผล -ศรีเมืองใหม่)-บ้านโนนยาง ม.11 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล
กองพัสดุและทรัพย์สิน16 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี