องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
แบบรายงานแผนดำเนินการสอบราคาและประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน09 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี