องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน09 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี