องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 9 รายการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน17 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี