องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการจัดจ้างตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน16 โครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน17 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี