องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการตามบัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 14 โครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน24 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี