องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองพัฒนาชนบท จำนวน 14 โครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน22 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี