องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557
23 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี