องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
สรุปการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
กองพัสดุและทรัพย์สิน14 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี