องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้ายรถสิบล้อ พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุงใช้ดำเนินการขนย้ายดิน จำนวน ๖๗,๓๘๖.๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
กองพัสดุและทรัพย์สิน28 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี