องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน ๕,๓๙๒.๒๑ ลิตร เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กองพัสดุและทรัพย์สิน20 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี