องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์เครื่อง ๔ จังหวะ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๔๙ ซีซี จำนวน ๒ คัน
กองพัสดุและทรัพย์สิน18 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี