องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๓,๖๕๐ ตัน เพื่อปรับปรุงถนนราดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด
กองพัสดุและทรัพย์สิน03 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี