องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กองพัสดุและทรัพย์สิน05 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี