องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
สรุปการพิจรณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ และมกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด รวม ๑๓ โครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน05 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี