องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๓,๗๔๖ ตันเพื่อซ่อมปรับปรุงถนนราดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๕๘ สายทาง จำนวน ๑ โครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน03 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี