องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ สำหรับ รับ-ส่ง นักเรียน พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๘ คัน
กองพัสดุและทรัพย์สิน28 มกราคม 2558 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี