องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
รายงานสรุปผลดำเนินการสอบราคา ประกวดราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง (แบบ สขร.1)
กองพัสดุและทรัพย์สิน04 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี