องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว
นายณัฐวัตร นิซัน26 กุมภาพันธ์ 2556

ประวัติส่วนตัว

นายณัฐวัตร นิซัน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล เขต 3

อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 2 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

หมายเลขโทรศัพท์ 045-481107 , 081-7903416

<<<<<<<<<<<<<<

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี